30/12/2014 - 17:42

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh: Năm 2015 tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ

TTH - Chiều 30-12, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 14, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Năm 2015, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh quyết tâm nỗ lực phấn đấu thực hiện 8 nhiệm, với 6 giải pháp chủ yếu. Đó là, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tổ chức thành công đại hội các tổ chức cơ sở Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo; thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; xây dựng các đoàn thể vững mạnh...

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP