Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

14/05/2020 - 06:15

Đảng viên, cán bộ lãnh đạo phải tiên phong, gương mẫu

TTH - Trong con mắt của quần chúng, người đảng viên, cán bộ lãnh đạo phải là những người tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi mặt. Đó không chỉ là đòi hỏi mà còn là phẩm chất, nhân cách cần có của đảng viên, nhất là người cán bộ lãnh đạo trong giai đoạn mới.

Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) đã ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ảnh: TTXVN

1. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì đảng viên phải là những người “kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc và Nhân dân”. Không phải cứ khoác lên danh nghĩa đảng viên, lãnh đạo mà Nhân dân ngưỡng mộ, yêu quý. Thực tế chứng minh, quần chúng nhân dân chỉ thực sự tin yêu, kính trọng những cán bộ có tư cách, đạo đức, có trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên hết. Những người không có năng lực, phẩm chất thiếu lành mạnh, có biểu hiện tiêu cực sẽ không bao giờ được quần chúng kính trọng thực sự.

Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng đã từng nhấn mạnh: “Cán bộ, đảng viên, trước hết là lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm thì dân mới tin”. Và khẳng định: “Bất cứ đường lối, chủ trương nào của Đảng muốn thực hiện thành công, thì trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu”.

Đội ngũ đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo nói riêng phần lớn đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm, tiên phong trong mọi công việc được giao. Nhiều cán bộ đã thể hiện tính tiền phong, gương mẫu trong từng việc làm, xông xáo thúc đẩy phong trào, lôi kéo được quần chúng tích cực hưởng ứng. Thế nhưng trong đội ngũ  vẫn có “một bộ phận không nhỏ” thiếu gương  mẫu, làm mất uy tín của Đảng, của bản thân những người đó. Những người quan cách, sống xa dân, thậm chí còn có hiện tượng ức hiếp, vi phạm dân chủ của người dân là cần lên án. Không ít người lời nói không đi đôi với việc làm; nói nhiều, làm ít;  nói thì hay nhưng làm thì dở; tìm mọi thủ đoạn thu vén cho cá nhân. Trên diễn đàn thể hiện mình là người liêm chính, trung thực nhưng đằng sau là nhũng nhiễu, bòn rút ngân quỹ, lãng phí của công, bao che tội phạm, cố tình vi phạm pháp luật. Một số cán bộ trước những phức tạp, khó khăn của đất nước đã có biểu hiện suy giảm về ý chí, hành động, không quan tâm lợi ích chung.

Ở một số tổ chức đảng và đảng viên đã vi phạm nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, vi phạm chính sách, pháp luật Nhà nước. Trong những năm qua, số đảng viên, nhất là đảng viên cấp cao sai phạm bị kỷ luật, bị truy tố ngày càng nhiều. Không những vậy, một số người còn a dua, theo đuôi kẻ xấu với những phát ngôn trái quan điểm của Đảng, chủ trương của Nhà nước, thậm chí biến chất về chính trị, chống lại Đảng, chế độ. Một số cán bộ lãnh đạo không làm tròn trách nhiệm quản lý, để vợ, con, người thân vi phạm pháp luật; bao che, bênh vực, bảo kê cho hành vi sai trái. Lời nói và hành động của họ đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, đánh mất lòng tin của Nhân dân, ảnh hưởng tính chiến đấu của Đảng, sự vững mạnh của chế độ.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy Nhà nước”. Đó là những vật cản rất lớn trong công tác cán bộ của Đảng cần phải kiên quyết, kịp thời xóa bỏ.

2. Tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên ở mỗi thời kỳ có khác nhau do ảnh hưởng chi phối bởi đặc điểm của tình hình. Bây giờ không đòi hỏi hy sinh xương máu, xông pha tiền tuyến như thời kỳ trước, nhưng lại là cuộc chiến đòi hỏi  hy sinh về quyền lợi cá nhân, không để cám dỗ tiền bạc, vật chất và những tiêu cực khác. Đại hội lần thứ XIII của Đảng sắp tới sẽ là bước chuyển giao thế hệ giữa những người được rèn luyện trong chiến tranh và lớp người trưởng thành trong môi trường hòa bình. Nếu không giữ được bản chất, phản bội mục tiêu, lý tưởng của Đảng sẽ có tội với đất nước, với sự hy sinh của hàng vạn đảng viên lớp trước.

 Trong mọi hoàn cảnh, điều kiện như hiện nay đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải thể hiện tính tiền phong, gương mẫu bằng những hành động cụ thể. Không chỉ hô hào chung chung mà phải được chuẩn hóa bằng các tiêu chí về chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, trình độ và năng lực của đảng viên, cán bộ lãnh đạo.

Điều lệ Đảng đã chỉ rõ: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên hết”. Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) đã ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung và đảng viên là lãnh đạo cấp cao, cấp chiến lược là yêu cầu cơ bản, cốt lõi cần có của đảng viên, cán bộ lãnh đạo. Những nội dung đó cùng với những điều đảng viên không được làm và các quy định của Đảng, Nhà nước là những tiêu chí phấn đấu, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trong giai đoạn mới.

 Đảng viên, cán bộ lãnh đạo tiền phong, gương mẫu sẽ là đầu tàu lôi kéo quần chúng làm theo, như Bác Hồ đã dạy: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau ”. Những hành động đúng đắn vì lợi ích chung của người lãnh đạo sẽ tạo được niềm tin sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

NGUYỄN AN HÒA

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP