02/02/2020 - 16:15

“Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”

TTH.VN - Là chủ đề của buổi đối thoại do Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức sáng 2/2 nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).

ĐVTN bày tỏ tâm tư nguyện vọng tại buổi đối thoại

Chủ trì buổi đối thoại có các ông: Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Cao Ngọc Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Tại chương trình, lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trực tiếp trả lời, chia sẻ nhiều vấn đề đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) quan tâm trong hoạt động Đoàn và các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác thanh niên.

Trước câu hỏi về kế hoạch, định hướng cho tuổi trẻ Đoàn Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh để đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, của đoàn viên đại diện Đoàn Công ty CP Cấp nước tỉnh, ông Nguyễn Quang Tuấn đã thông tin về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết 54 tới toàn bộ đại biểu tham gia diễn đàn. Qua đó, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của đảng viên trẻ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp trong thực hiện Nghị quyết 54.

Ông Nguyễn Quang Tuấn nhấn mạnh: “Các đơn vị đoàn, ĐVTN phải bám giải pháp, nhiệm vụ Nghị quyết 54 để đảm nhận những công trình, phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn của mình, thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 54, xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế”.

Tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu tại buổi đối thoại

Với câu hỏi của đoàn viên Hồ Thị Diệu Mỹ đến từ Chi đoàn Nhà xuất bản Thuận Hóa về chủ trương, định hướng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh đối với hoạt động chống phá trên không gian mạng, ông Cao Ngọc Dũng khẳng định: Cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, ĐVTN về phương pháp nhận diện các hoạt động chống phá của thế lực thù địch trên không gian mạng. Tiếp đó phát huy vai trò của cấp ủy, đội ngũ báo cáo viên, thông qua các hội nghị chuyên đề, trang bị kỹ năng phản biện những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Theo ông Cao Ngọc Dũng, ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết: “Mỗi ĐVTN, đảng viên trẻ hãy là một chiến sĩ đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, sẵn sàng phản biện để bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước mọi lúc, mọi nơi kể cả trên không gian mạng, đồng thời thường xuyên thông tin, tuyên truyền, giáo dục cho ĐVTN về truyền thống của Đảng, đất nước, để lan tỏa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Ngoài ra, tại buổi đối thoại nhiều vấn đề liên quan đến công tác giáo dục ĐVTN về tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị cũng được thảo luận sôi nổi. 

Dịp này, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tuyên dương 10 đảng viên trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Tin, ảnh: Hải Thuận

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP