Y tế - Sức khỏe Y tế - Sức khỏe

14/08/2020 - 18:04

Dành 100 tỷ đồng thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam

TTH.VN - Mức kinh phí này được xác định trong Kế hoạch hành động giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch trên theo Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 10/8/2020.

Niềm vui trẻ em vùng biển. Ảnh: A.T

Trong giai đoạn 2020-2025, Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu duy trì mức sinh thấp hợp lý, tiếp tục thực hiện giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, quan tâm các hoạt động nâng cao chất lượng dân số và cơ cấu dân số. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông gắn liền với việc cung cấp đầy đủ dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ. Phấn đấu tiệm cận mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh và quốc phòng của địa phương.

Trong mục tiêu chung đó, kế hoạch hành động UBND tỉnh cũng nêu rõ 7 mục tiêu cụ thể, gồm: Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm chênh lệch mức sinh giữa các vùng, đối tượng; Đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, phấn đấu duy trì cơ cấu tuổi của dân số ở mức hợp lý; Nâng cao chất lượng dân số; Thúc đẩy phân bố dân số hợp lý; Hoàn thành xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đẩy mạnh lồng ghép các yếu tố dân số vào xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Thích ứng với già hóa dân số, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Đồng Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP