28/01/2016 - 08:39

Đánh giá 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

TTH.VN - Ngày 27/1, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tối cao tổ chức hội nghị trực tuyến “Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Điểm cầu Thừa Thiên Huế diễn ra tại Viện KSND tỉnh do ông Trần Đại Quang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh chủ trì.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện công tác PCTN trong thời gian qua của toàn ngành KSND trong toàn quốc trên các mặt; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong việc thực hiện Luật PCTN, nguyên nhân chủ quan, khách quan và bài học kinh nghiệm, đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị. Trong đó nhấn mạnh, các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương rà soát, nghiên cứu xây dựng hệ thống pháp luật về PCTN và các văn bản có liên quan theo hướng đồng bộ, có chế tài nghiêm khắc để thực sự là công cụ hữu hiệu trong việc thực hiện PCTN, tạo ra khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn thiện hơn, góp phần tích cực vào công tác PCTN.

PHƯỚC LY
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP