15/02/2017 - 22:29

Đánh giá chương trình nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng về dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế

TTH - Sau hơn một năm triển khai, chương trình nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng về dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ban quản lý dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế thực hiện đã đạt một số kết quả khả quan.

 Theo đó, đã tuyển chọn gần 40 truyền thông viên của 27 phường trên địa bàn; tổ chức các khóa tập huấn về vệ sinh môi trường, tầm quan trọng của việc đấu nối đường cống thoát nước, phát tờ rơi, treo pano giới thiệu về dự án tại các phường, trường học… những nội dung này được nêu tại buổi báo cáo đánh giá chương trình nhận thức và giáo dục cộng đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ban quản lý dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế tổ chức sáng 15/2.

khó khăn trong việc thực hiện chương trình cũng được nêu như việc liên lạc, trao đổi thông tin giữa truyền thông viên với nhà thầu chưa được thuận lợi, việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo các phường gây khó khăn cho công tác truyền thông… Do đó, các bên đã thảo luận và đi đến thống nhất tăng cường sự phối hợp giữa lãnh đạo cấp phường với truyền thông viên, kết nối giữa tư vấn, ban quản lý dự án, nhà thầu… nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong năm 2017.

Tâm Huệ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP