Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

04/12/2019 - 20:48

Đánh giá khách quan, toàn diện, đề ra các giải pháp mang tính khả thi

TTH - “Vì sao sự chủ động và phối hợp của các ngành chưa thực sự hiệu quả? Vì sao một số chỉ tiêu của Nghị quyết không hoàn thành kế hoạch đề ra? Việc giải phóng mặt bằng còn chậm; thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp chưa cao; thu hút đầu tư còn nhiều khó khăn, nhất là thu hút các nhà đầu tư lớn, có tiềm lực về tài chính?” Đó là những trăn trở mà UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đặt ra tại phiên khai mạc ngày thứ nhất Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18, khóa XV (mở rộng) sáng 4/12.

Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu ý kiến về nhân sự

Chủ trì và điều hành hội nghị còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ. UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền trình bày về Đề án cán bộ. UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Văn Quang trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2020. Hội nghị cũng đã bỏ phiếu ý kiến về nhân sự. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về công tác cán bộ và triển khai một số nội dung quan trọng khác.

12/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta gặp không ít khó khăn, thách thức. Thế nhưng, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nên kinh tế - xã hội trong tỉnh tiếp tục có những bước chuyển tích cực.

Các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch; thu ngân sách hơn 7.800 tỷ đồng. Nhiều dự án đầu tư mới, mở rộng công suất đã hoàn thành và đi vào hoạt động; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng tốt hơn; quốc phòng – an ninh luôn giữ vững. Tuy có 12/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhưng vẫn còn 2 chỉ tiêu không đạt là tốc độ tăng trưởng kinh tế và kim ngạch xuất khẩu.

Trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ lưu ý, năm 2019 tỉnh có hơn 740 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 9.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra (7,5-8%). Sản phẩm du lịch, dịch vụ chưa phong phú, tính hấp dẫn chưa cao; hạ tầng kết nối các điểm tham quan và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch chưa đồng bộ; cơ cấu nội bộ ngành kinh tế dịch vụ chuyển biến chậm, các lĩnh vực có thế mạnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế hiện có.

Nhiều dự án lớn đã được cấp đăng ký đầu tư nhưng tiến độ triển khai, đưa vào hoạt động còn chậm so với kế hoạch; môi trường kinh doanh và đầu tư chưa thật sự hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư lớn, có thương hiệu và năng lực. Các doanh nghiệp phát triển nhanh về số lượng, nhưng quy mô nhỏ; năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế còn yếu, hiệu quả kinh doanh thấp. Công tác xã hội hoá trong lĩnh vực khai thác, phát huy các giá trị di sản văn hoá và hoạt động văn hoá còn khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách. Cải cách hành chính vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số cải cách hành chính (PAR Index); chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) chưa đạt yêu cầu.

4 chương trình trọng điểm và bước đột phá

Trên cơ sở phân tích, làm rõ thêm những vấn đề nguyên nhân khách quan, chủ quan về những tồn tại, khó khăn, Tỉnh ủy xác định, năm 2020, phải quyết tâm thực hiện hiệu quả 4 chương trình trọng điểm. Đó là, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật theo hướng xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương; di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế; cải cách hành chính gắn liền với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; phát triển du lịch - dịch vụ.

Phát triển du lịch - dịch vụ là một trong bốn chương trình trọng điểm của tỉnh năm 2020. Ảnh: Nguyễn Phong

Để tạo bước đột phá thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình đề ra, Tỉnh ủy đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Trong đó, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; cơ cấu lại thu, chi ngân sách gắn với nâng cao hiệu quả quản lý.

Phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; bảo vệ môi trường và phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp. Dự kiến nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 đạt trên 3.464 tỷ đồng. Dự toán thu giao 7.607 tỷ đồng (tăng 5,5%) so với dự toán 2019; dự toán chi năm 2020 là 11.971,9 tỷ đồng (tăng 18%) so với dự toán 2019…

Hôm nay (5/12), Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18, khóa XV (mở rộng) dành phần lớn thời gian để thảo luận về các nội dung kinh tế - xã hội; kiểm tra, giám sát; công tác cán bộ. Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, giải trình các ý kiến và họp phiên bế mạc.

Năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,18% (cao hơn mức bình quân chung cả nước là 6,8%). Du lịch, dịch vụ tăng 7,39%; tổng lượt khách du lịch đạt 4,8 triệu lượt. Công nghiệp - xây dựng tăng 11,32%, với nhiều dự án đầu tư mới, mở rộng công suất. Triển khai đề án phát triển đô thị Huế đến năm 2030 gắn liền với việc mở rộng địa giới hành chính TP. Huế, sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Xây dựng cơ chế chính sách đặc thù áp dụng tỉnh Thừa Thiên Huế với mục tiêu "đô thị di sản - thành phố trực thuộc Trung ương"…

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP