Kinh tế Kinh tế

08/03/2018 - 17:56

Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu trên hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

TTH - Đó là nội dung chính tại hội nghị tham vấn báo cáo kết quả do Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Huế (CSSH) phối hợp với Sở TN&MT tổ chức vào ngày 8/3.

Từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 11/2017, CSSH đã tiến hành thực hiện đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu (BĐKH) trên hệ thống đầm phá Tam Giang- Cầu Hai, chủ yếu tập trung vào các cộng đồng ngư dân đầm phá ở các thôn gần cửa biển, cửa sông, vùng trũng. Kết quả chỉ ra các vùng chịu tác động của thiên tai, BĐKH và tổn thất về cơ sở hạ tầng, sinh kế khi bão lụt, xâm thực, sạt lở, ngọt hoá mặt nước, thiếu nước...

Ngoài kết quả đánh giá mức độ tổn thương, đơn vị nghiên cứu cũng đưa ra giải pháp nâng cao năng lực thích ứng BĐKH cho các cộng đồng ngư dân dễ bị tổn thương ven Tam Giang- Cầu Hai.

Hoài Thương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP