21/07/2016 - 20:06

Đánh giá tình hình thực hiện thu phí trên các tuyến quốc lộ

TTH.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về Đề án quy hoạch tổng thể trạm thu phí trên hệ thống quốc lộ, cao tốc Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu kinh nghiệm quản lý hệ thống trạm thu phí của các nước trong khu vực và trên thế giới; đồng thời, có báo cáo đánh giá cụ thể tình hình thực hiện thu phí trên các tuyến quốc lộ, cao tốc ở nước ta và đề xuất giải pháp tổ chức quản lý, trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP