Kinh tế Kinh tế

04/08/2016 - 14:27

Danh sách 802 sản phẩm thủy sản được “cấp khống” giấy phép

Tổng Cục Thủy sản (Bộ NNPTNT) đã công bố công khai 802 sản phẩm thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường vào danh mục được phép lưu hành trái pháp luật và 96 doanh nghiệp sở hữu sản phẩm này.

Theo thống kê và phân loại của Tổng Cục Thủy sản trong 802 sản phẩm được đưa vào danh mục được phép lưu hành lưu hành trái pháp luật có:

- 347/802 sản phẩm đã được sản xuất hoặc nhập khẩu vào Việt Nam để lưu hành; 

- 157/802 sản phẩm mới tiến hành sản xuất thử, chưa bán ra thị trường;

- 210/802 sản phẩm chưa sản xuất hoặc nhập khẩu vào Việt Nam; 

- 88/802 sản phẩm đến ngày 3.8.2016 chưa xác định được tình trạng lưu hành (do các công ty có các sản phẩm này không còn hoạt động hoặc thay đổi địa chỉ). Tổng cục Thủy sản sẽ tiếp tục làm rõ thông tin thực tế lưu hành đối với 88 sản phẩm này.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại có 347/802 sản phẩm đã được sản xuất hoặc nhập khẩu vào Việt Nam để lưu hành trên thị trường; 367/802 sản phẩm đã bị đưa vào danh mục nhưng chưa được sản xuất, chưa được lưu hành. Có 88/802 sản phẩm đến ngày 3.8.2016 chưa xác định được tình trạng lưu hành.

Danh sách chi tiết 802 sản phẩm thủy sản được “cấp khống” giấy phép 

XEM TẠI ĐÂY

Theo Dân Việt

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP