Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

10/04/2021 - 16:40

Danh sách Hội đồng Bầu cử quốc gia sau khi kiện toàn 

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP