THÔNG TIN ĐẶT BÁO

Loại báo* Số lượng đặt mỗi kỳ*
1. Báo ngày

2. TTH cuối tuần

3. Báo Xuân


Thời gian đặt báo*
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Ghi chú:

- Chọn ít nhất một trong hai loại báo (1) và (2)

- Ngày bắt đầu phải sau ngày hiện hành và trước ngày kết thúc ít nhất là 30 ngày

- Ngày kết thúc chọn 1 trong các ngày: 31/03, 30/06, 30/09, 31/12


THÔNG TIN BẠN ĐỌC ĐẶT BÁO

Họ và tên người đặt báo*
Địa chỉ giao báo*
Điện thoại liên lạc
Điện thoại di động
Email

HÌNH THỨC THANH TOÁN

  Đóng tiền tại Phòng Phát hành        Thu tiền tại nhà       Chuyển khoản

Số tài khoản của Báo Thừa Thiên Huế: xxxxxxxx Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thừa Thiên Huế


THÔNG TIN XUẤT HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH

Tên đơn vị*
Địa Chỉ*
Mã số thuế

Thông tin bạn đọc hướng dẫn về địa chỉ giao báo, yêu cầu giao báo:
 

Chọn mã xác nhận khác.
 

Lưu ý: các mục đánh dấu (*) bắt buộc phải có thông tin

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:


Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, Huế
Email: baotthue@gmail.com
Điện thoại: 054.3822427 - 3822354 - 3832801 - 3848859 - 3823396 - 3848261 - 3827920

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP