Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

18/03/2019 - 16:40

Đặt mục tiêu giảm trên 2.000 hộ nghèo trong năm 2019

TTH.VN - Theo thông tin tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức chiều 18/3, năm 2018, toàn tỉnh giảm 2.509 hộ nghèo, tỷ lệ giảm 0,95% và 569 hộ cận nghèo, tỷ lệ 0,29%.

Ông Hà Văn Tuấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu tại hội nghị

Với tổng vốn đầu tư 68,803 tỷ đồng, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tập trung đầu tư cho chương trình 30a; chương trình 135; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo ở các xã ngoài chương trình 30a và chương trình 135; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực và giám sát đánh giá. Ngoài ra, tất cả các địa phương trên toàn tỉnh đều thực hiện các chính sách giảm nghèo chung, gồm: hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ về giáo dục và đào tạo, y tế, nhà ở…

Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 đặt ra mục tiêu thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người nghèo. Đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,7% (giảm từ 5,03% xuống còn 4,33%) với khoảng trên 2 ngàn hộ, tổng vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019  là trên 75 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP