Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

10/10/2018 - 14:01

Dấu ấn “tam nông” ở Quảng Điền

TTH - Mười năm qua, tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt 4.325 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 14,6%; trong đó Nhân dân và các thành phần kinh tế 1.267 tỷ đồng, chiếm 29,3% là thành tựu nổi bật khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (tam nông) tại Quảng Điền.

Người dân Quảng Công vươn khơi bám biển

Thu nhập bình quân đạt 26,5 triệu đồng/người/năm

“Không phải nhìn đâu xa, giờ ra vườn, ra ngõ là thấy sự đổi thay. Trước đây, làng xóm nhếch nhác, đường nhỏ, lầy lội, cây cối um tùm. Nay từ đường làng, ngõ xóm đều sạch đẹp, nhà cửa khang trang, cổng, tường rào thẳng tắp. Ngoài trồng trọt, gia đình còn phát triển nuôi trồng thủy sản thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm, đời sống ngày một đi lên”, ông Nguyễn Văn Hòa ở xã Quảng Công chia sẻ.

Là địa phương bãi ngang khó khăn, chủ yếu trồng lúa một vụ năng suất thấp lại thường xuyên chịu tác động của nhiễm phèn, nhiễm mặn, sau khi thực hiện "Nghị quyết tam nông", những cánh đồng lúa khô cằn đã được chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản, lợi nhuận đạt 80-100 triệu đồng/ha/năm; trồng khoai, ớt cho thu nhập 80 triệu đồng/ha/năm. Với 125 ha đất sản xuất nông nghiệp, Quảng Công mạnh dạn chuyển đổi hơn 35 ha lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản, trồng khoai... Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người trên đơn vị diện tích toàn xã năm 2017 đạt 26,5 triệu đồng/người/năm.

Song hành với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi là những chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, người dân về đào tạo nghề. Thay vì chỉ quẩn quanh với việc đào tạo những nghề nông nghiệp, địa phương mạnh dạn đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động (XKLĐ). Đến nay, toàn xã có hơn 350 thanh niên XKLĐ sang Nhật và một số nước khác. Dòng tiền từ nguồn XKLĐ giúp nhiều gia đình thoát nghèo, có điều kiện cải tạo nhà ở, đầu tư phát triển sản xuất. Việc thu hút Công ty may xuất khẩu Huy Long về hoạt động tại địa bàn, góp phần tạo chuyển biến về kinh tế, giải quyết việc làm cho người dân địa phương.

Hướng đến nền nông nghiệp hàng hóa

Theo ông Phan Cảnh Dư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Điền, hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng địa phương đã có nhiều khởi sắc nhờ huy động được tối đa nguồn lực. Hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa thông qua nhiều nguồn vốn đóng góp của Nhân dân, hợp tác xã nông nghiệp, các tổ chức, cá nhân tài trợ. Tỷ trọng của các ngành trong cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng, lao động ngành nghề ngày càng tăng. Có được điều này là do quá trình triển khai đã tranh thủ tối đa và huy động tốt mọi nguồn lực, nhất là nguồn nội lực trong Nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị từ huyện đến thôn trong việc lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết tam nông, diện mạo nông thôn các xã thuộc Quảng Điền có nhiều biến chuyển. Về chương trình nông thôn mới, hiện mức bình quân tiêu chí (TC) toàn huyện đạt 16,8 TC, tăng 10,7 TC so với năm 2010; trong đó, có 2 xã đạt 19 TC; 3 xã đạt 17 TC; 4 xã đạt 16 TC; 1 xã đạt 15 TC.

Với việc xác định cốt lõi trong thực hiện Nghị quyết tam nông là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, trọng tâm là phát huy nội lực của người dân, Quảng Điền tập trung triển khai thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Với các định hướng như phát triển nhanh các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, sản xuất sản phẩm hàng hóa chủ lực, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng; khuyến khích các doanh nghiệp liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nhân rộng mô hình liên kết 4 nhà.

Ông Phan Cảnh Dư thông tin, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn là yếu tố quyết định. Huyện sẽ tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông, lâm, thuỷ sản theo hướng chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, ứng dụng các kỹ thuật sơ chế, bảo quản nâng cao chất lượng, kiểm soát an toàn thực phẩm. Xây dựng một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật hướng đến xây dựng thương hiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại mở rộng thị trường, tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn.

Tích cực tranh thủ và huy động tối đa nguồn vốn từ ngân sách, các chương trình mục tiêu, dự án, đóng góp của Nhân dân sẽ là những giải pháp quan trọng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng trong nông nghiệp, nông thôn, nông dân ở Quảng Điền.

Bài, ảnh: Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP