23/06/2015 - 08:15

Đầu tư 1,3 tỷ đồng nâng cấp đê Hạ Giá

TTH - Sau khi Báo Thừa Thiên Huế có bài phản ánh đê Hạ Giá (xã Lộc Thủy) xuống cấp làm hàng chục ha ruộng lúa địa phương bỏ hoang, qua kiểm tra, khảo sát thực tế, huyện Phú Lộc đã lập kế hoạch đầu tư nâng cấp tuyến đê này với nguồn vốn khắc phục hạn mặn năm 2015 là 1,3 tỷ đồng. Công trình do Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện làm chủ đầu tư và Công ty TNHH Lộc Lợi thi công với thời gian 3 tháng (từ tháng 6-9/2015).

Công trình hoàn thành phục vụ sản xuất ổn định cho 50 ha lúa 2 vụ/năm tại 2 HTX Thủy Tân (Lộc Thủy) và An Lộc (Lộc Tiến).

Minh Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP