Kinh tế Thông tin thị trường

15/02/2012 - 10:23

Đầu tư 2 tỷ đồng để khôi phục và phát triển nghề, làng nghề năm 2012

TTH - Ông Lê Tự Dũng, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, năm 2012 UBND tỉnh đã đồng ý đầu tư trên 2 tỷ đồng, giao Sở Công thương tiếp tục triển khai chương trình khôi phục và phát triển nghề, làng nghề truyền thống tại các địa phương trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch 51.

Theo đó, năm 2012 sở phối hợp với UBND các huyện lập đề án bảo tồn gốm Phước Tích tại xã Phong Hòa (Phong Điền), xây dựng khu du lịch làng nghề truyền thống Bao La (Quảng Điền) và khôi phục, phát triển nghề nón lá Mỹ Lam (Phú Vang). Bên cạnh việc khôi phục và phát triển 3 nghề, làng nghề nói trên, sở xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm xuất khẩu như mộc mỹ nghệ, đặc sản Huế, đan sợi nhựa, thêu truyền thống... Ngoài ra, Sở Công thương sẽ thực hiện việc cải tiến mẫu mã cho các sản phẩm làng nghề, thay thế nguồn nguyên liệu truyền thống ngày càng cạn kiệt bằng các nguyên liệu mới; hỗ trợ phát triển DN công nghiệp nông thôn, tập huấn nâng cao năng lực quản trị DN nhằm thực hiện tốt chương trình khôi phục và phát triển nghề, làng nghề truyền thống.

Sản xuất mộc mỹ nghệ xuất khẩu

Tin, ảnh: Thanh Hương
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP