Kinh tế Xây dựng - Giao thông

23/10/2012 - 05:52

Đầu tư 520 tỷ đồng xây dựng khu vực nông thôn

TTH - Trong 3 năm (từ 2010 đến 2012), tổng vốn đầu tư xây dựng khu vực nông thôn của tỉnh trên 520 tỷ đồng.

Trong đó, năm 2010 là 135,249 tỷ đồng (Chương trình mục tiêu quốc gia 93,261 tỷ đồng, hỗ trợ có mục tiêu 11,988 tỷ đồng, vốn vay ưu đãi 30 tỷ đồng); năm 2011 là 184,495 tỷ đồng (Chương trình mục tiêu quốc gia 67,449 tỷ đồng, vốn hỗ trợ có mục tiêu 87,046 tỷ đồng, vay ưu đãi 30 tỷ đồng); năm 2012 là 204,872 tỷ đồng (Chương trình mục tiêu quốc gia 63,5 tỷ đồng, Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) 19.909 tỷ đồng, hỗ trợ có mục tiêu 61,463 tỷ đồng, vay ưu đãi 60 tỷ đồng).

 

Đối chiếu Bộ 19 tiêu chí Quốc gia về NTM, đến hết Quý III năm 2012, các tiêu chí ở các địa xã trên địa bàn tỉnh đều đạt mức khá so với cả nước. Cụ thể, có 2 xã đạt 15 tiêu chí (TC), 5 xã đạt 12 - 14 TC, 15 xã đạt 10 - 11 TC, 41 xã đạt 08 - 09 TC, 29 xã đạt 05 - 07 TC. Đến nay, 84/92 xã đã phê duyệt quy hoạch xã NTM và 8 xã còn lại đã hoàn thành hồ sơ, đang được thẩm định; 34/92 xã đã phê duyệt đề án xây dựng NTM.

 

Hoàng Triều

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP