Kinh tế Xây dựng - Giao thông

28/06/2021 - 10:27

Đầu tư chiều sâu nâng cao chất lượng dịch vụ

TTH.VN - Đó là mục tiêu quan trọng trong năm 2021 được các cổ đông Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế thống nhất đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/6.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến ống

Năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sản lượng nước phi sinh hoạt giảm mạnh. Tuy nhiên, nhờ phát huy hiệu quả từ dự án ADB nên áp lực nước tăng và phát triển hơn 9.000 khách hàng mới, sản lượng nước sinh hoạt tăng 8,8%. Sản lượng nước thương phẩm đạt 54,39 triệu m3, tăng 4,56% so với năm 2019. Doanh thu giảm gần 20 tỷ đồng do tiêu thụ của khối kinh doanh dịch vụ, hành chính và sản xuất giảm mạnh.

Công ty còn chung tay, chia sẻ khó khăn cùng cộng đồng doanh nghiệp và người dân vượt qua đại dịch, đã thực hiện miễn, giảm giá nước sạch 3 tháng với giá tiền trên 15 tỷ đồng cho khách hàng, tổng doanh thu năm 2020 đạt 585,92 tỷ đồng, tăng 0,66% (3,83 tỷ đồng) so với năm 2019.

Đến hết năm 2020, Công ty đã cấp nước an toàn cho 281.239 đấu nối (1,047 triệu người) đạt 92,26% dân số toàn tỉnh (đô thị đạt 96,42% và nông thôn đạt 88,12°o), đưa nước sạch đến với khu vực nông thôn, miền núi, bãi ngang, các vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Tại đại hội cổ đông, các cổ đông nhất trí mục tiêu phát triển, kinh doanh của công ty năm 2021. Theo đó, Công ty sẽ tập trung đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, chất lượng nước; tiếp tục tái cơ cấu tổ chức, đổi mới hiệu quả quản lý, tăng năng suất hiệu quả công việc; ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, tự động hóa; đẩy mạnh đào tạo phát triền nguồn nhân lực, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần CBCNV, bảo đảm hoạt động SXKD hiệu quả cao.

Từng bước xây dựng mô hình “Doanh nghiệp đổi đới - sáng tạo - phát triển bền vững”, trở thành đơn vị cấp nước có trình độ quản trị tiên tiến, công nghệ hiện đại ngang tầm với các công ty cấp nước hàng đầu trong nước và khu vực, hội nhập thế giới. Phấn đấu sản lượng nước thương phẩm đạt 55,6 triệu m3, tăng 1,41 triệu m3 so với 2020 tổng doanh thu đạt gần 562,6 tỷ đồng, giảm gần 21,8 tỷ so với 2020 (-3,72%); lợi nhuận sau thuế đạt 95,22 tỷ, giảm 0,16 tỷ so với 2020,...

Hoàn thành đưa vào vận hành dự án NMN Vạn Niên công suất 120.000 m3/ngđ với giai đoạn 1: 60.000 m3/ngđ. Thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn theo tiến độ cấp vốn; hoàn thành dự án NMN Thượng Long CS 2.000m/ngđ và hệ thống mạng lưới đường ống D50-DN225 dài 43,7km cấp cho các xã Thượng Long, Thượng Quảng, Hương Xuân. Đầu tư nâng cấp mở rộng các nhà máy nước và công trình khác…

Tin, ảnh: Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP