15/10/2014 - 13:58

Đầu tư đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức BOT

TTH.VN - Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc đầu tư đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) và phương án Nhà nước hỗ trợ đầu tư bằng quyền thu phí đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải tính toán phương án phân kỳ đầu tư, bảo đảm đáp ứng nhu cầu giao thông và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư; đồng thời, tiếp tục làm việc với các nhà tài trợ để thu xếp nguồn vốn đầu tư, bao gồm cả đoạn cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải căn cứ vào tính cấp bách của Dự án để quyết định và chịu trách nhiệm về việc chỉ định nhà đầu tư.
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải xác định nguồn vốn để hoàn ứng vốn ngân sách nhà nước đầu tư dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
 

Q.BĐT

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP