22/12/2015 - 18:39

Đầu tư gần 279 tỷ đồng xây dựng kè chống sạt lở bờ biển Quảng Công

TTH - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã ký ban hành Quyết định số 2.457/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Quảng Công, huyện Quảng Điền với tổng mức đầu tư 278.633 triệu đồng.

Công trình được thực hiện trong 05 năm, từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác. Công trình được đầu tư sẽ góp phần chống sạt lở bờ biển, đảm bảo an toàn các khu dân cư; góp phần bảo vệ lâu dài vùng đầm phá Tam Giang và từng bước góp phần hình thành hệ thống công trình chống sạt lở bờ biển từ huyện Phong Điền đến huyện Quảng Điền.

Hoàng Thảo Nguyên

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP