Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

02/05/2019 - 10:53

Đầu tư hạ tầng hậu cần nghề cá và phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản

TTH.VN - Đó là quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 1/5 về việc đầu tư các dự án "xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá" và dự án "phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản".

Âu thuyền Phú Hải xuống cấp, quy mô không đáp ứng yêu cầu neo đậu, tránh trú bão cho tàu thuyền

Kinh phí thực hiện các dự án từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển của Công ty Formosa Hà Tĩnh tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Theo đó, tổng vốn đầu tư các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá mỗi tỉnh tối đa không quá 400 tỉ đồng và không điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án.

Riêng tổng kinh phí cho hai dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái và nguồn lợi thủy sản tại hai tỉnh Quảng Bình và Thừa Thiên Huế tối đa không quá 340 tỉ đồng.

Thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án đến hết ngày 31/12/2020.

Tin, ảnh: Hoàng Triều

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP