Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

23/03/2016 - 08:18

Đầu tư hàng trăm tỷ đồng bảo vệ rừng

TTH - UBND tỉnh vừa tổ chức tổng kết công tác quản lý, bảo vệ-phòng cháy chữa cháy rừng năm 2015; sơ kết 5 năm thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng (2011-2015) và tổng kết thực hiện đề án giao rừng, thu hồi rừng giai đoạn 2010-2014 (Đề án 430).

Qua 5 năm thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, Đề án 430, toàn tỉnh đã giao mới và hoàn thiện hồ sơ giao rừng cho các hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư với diện tích gần 32 ngàn ha/33,4 ngàn ha, đạt 94,7% kế hoạch; bắt giữ 3.676 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 3.321,4 m3 gỗ, nộp ngân sách 30,5 tỷ đồng. Các địa phương trồng gần 22 ngàn ha rừng tập trung… Nhiều dự án đầu tư hàng trăm tỷ đồng mua sắm trang thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng; phát triển rừng đầm phá ven biển; bảo vệ, phát triển rừng bền vững…

Hoàng Triều

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP