16/11/2015 - 14:50

Đầu tư hơn 80 tỷ đồng xử lý chất thải nguy hại

TTH.VN - Ngày 16/11, UBND tỉnh phê duyệt “Đề án tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020”.

Theo đó, mục tiêu đặt ra đến năm 2020: có 100% chất thải nguy hại phát sinh tại các cơ sở sản xuất- kinh doanh được kê khai, báo cáo theo đúng quy định; 70% tổng lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh tại các khu công nghiệp được xử lý đảm bảo môi trường; 100% chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh tại các cơ sở y tế được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường; 100% các cơ sở y tế tuyến Trung ương, cơ sở y tế tuyến tỉnh, các cơ sở y tế tuyến huyện và các cơ sở y tế tư nhân thực hiện xử lý nước thải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Từ nay đến năm 2020, Thừa Thiên Huế sẽ tập trung cho chương trình truyền thông nâng cao nhận thức trong quản lý chất thải nguy hại; xây dựng hệ thống thông tin quản lý chất thải nguy hại; xây dựng khu xử lý chất thải nguy hại (chất thải công nghiệp nguy hại, chất thải y tế nguy hại, chất thải nông nghiệp nguy hại và các loại chất thải nguy hại khác) tỉnh Thừa Thiên Huế; đầu tư hoàn thiện Khu xử lý các loại chất thải nguy hại tỉnh (với các công nghệ xử lý ác quy, lọc dầu, bóng đèn và các loại chất thải nguy hại khác); mua sắm phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại chuyên dụng; đầu tư các hệ thống xử lý nước thải cho 8 bệnh viện, cơ sở y tế; đầu tư lò đốt cho 2 huyện miền núi.

Tổng kinh phí thực hiện đề án gần 82 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương gần 42 tỷ đồng, ngân sách Trung ương 20 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp.

* Trước đó, UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải làng nghề nước mắm xã Phú Thuận, huyện Phú Vang với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng.

Dự án sẽ xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi thải ra môi trường, nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường khu vực làng nghề và các vùng lân cận; nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần cải thiện đời sống của nhân dân góp phần xây dựng nông thôn mới.

 

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP