29/05/2015 - 18:31

Đầu tư lưới điện, đáp ứng nhu cầu phát triển

TTH - Chặng đường gần 30 năm đổi mới và 20 năm đẩy mạnh CNH-HĐH, kinh tế- xã hội của tỉnh có nhiều khởi sắc.

Đảm bảo cấp điện an toàn và ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn

100% xã, thị trấn đều có điện 

Vì mục tiêu phát triển DN bền vững, đáp ứng nhu cầu về điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu điện thương phẩm toàn tỉnh tăng trưởng bình quân 12%/năm, đến năm 2020 điện thương phẩm đạt 2,3 tỷ kWh, tổn thất điện năng đến năm 2020 dưới mức 4,5%, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, phấn đấu đến năm 2020 thời gian mất điện chỉ còn 400 phút/năm.

5 năm qua, Công ty Điện lực đã đầu tư xây dựng 247 công trình với 520 km đường dây trung hạ áp; 116 trạm biến áp với tổng dung lượng 41.410 kVA; nâng dung lượng trên 32 máy biến áp với dung lượng tăng thêm trên 15.070 kVA với tổng kinh phí đầu tư chiếm 413 tỷ đồng. Trong đó, tập trung các công trình trọng điểm như chống quá tải Đông Bắc phá Tam Giang; cấp điện khu du lịch sinh thái Laguna, Lăng Cô, Nhà máy Bia Huế; chống quá tải lưới điện của tỉnh; hoàn thiện lưới điện sau tiếp nhận REII của tỉnh (4 giai đoạn); đường dây và trạm 35/22kV Hồng Thủy; cấp điện xã Kalo, tỉnh Sekong nước CHDCND Lào... với tổng số vốn hơn 1.145 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị tăng cường đầu tư cấp điện cho khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu vùng xa như khu dân cư Ruộng Cà, vùng Lim thôn Chầm, thôn Sơn Thọ (thị xã Hương Trà), các khu tái định cư Bàu Vá, Lập An, Lăng Cô...
Đến thời điểm này, trên địa bàn có 1 trạm 220/110 kV và 9 trạm biến áp 110 kV với tổng dung lượng 466 MVA, quản lý 2.077 trạm biến áp phụ tải với tổng dung lượng 587,4MVA; 4.306 km đường dây trung hạ áp. Đến nay, lưới điện đã mở rộng đến vùng nông thôn miền núi, 152/152 các xã, thị trấn trong toàn tỉnh đã có điện và hơn 99,97% số hộ nông thôn miền núi được sử dụng điện góp phần xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, công ty luôn chú trọng trong đầu tư để đáp ứng cho phụ tải công nghiệp lớn của tỉnh như khu công nghiệp (KCN) Phú Bài, cảng nước sâu Chân Mây, khu nuôi trồng thủy hải sản, cửa khẩu Hồng Vân, A Đớt... theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, văn hoá quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Sản lượng điện ước thực hiện đến cuối năm 2015 đạt 1.295 triệu kWh, tăng gần 130 lần so với năm 1975; công suất sử dụng cao điểm đạt 225 MW, tăng trên 110 lần so với năm 1975.
Tăng cường đầu tư nguồn lực

Nhân viên Công ty Điện lực với Hội thi văn hóa doanh nghiệp

 

Với phương châm năng suất - hiệu quả, trong hai năm 2015-2016 công ty sẽ triển khai công tác thu qua ngân hàng, thu điểm. Thực hiện tốt kế hoạch nhắn tin SMS, Email, sử dụng tài khoản chăm sóc khách hàng... phấn đấu đến cuối năm 2016 trực tiếp ghi chỉ số công tơ 100% khách hàng.

Đội ngũ cán bộ, công nhân Điện lực đã trưởng thành về mọi mặt không chỉ tăng về số lượng và chất lượng cũng được tăng lên. Hiện, công ty có hơn 820 cán bộ, công nhân, trong đó số người có trình độ đại học và trên đại học đạt hơn 30% và trở thành đội ngũ công nhân lao động đều được đào tạo tay nghề kỹ thuật. Mô hình tổ chức sản xuất đã hoàn thiện đúng hướng đến nay toàn công ty đã có 10 Điện lực trực thuộc.
Để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đơn vị tăng cường củng cố nguồn lưới, xây dựng phương thức kết lưới hợp lý, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định đáp ứng tốt nhu cầu về điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện từng bước xây dựng lưới điện thông minh theo công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tăng sản lượng điện thương phẩm, tăng doanh thu, cải thiện chỉ tiêu quản trị doanh nghiệp...
Việc bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật được quan tâm và đầu tư đúng mức theo hướng hiện đại hóa lưới điện thông minh nhằm phát huy tốt hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm độ tin cậy cung cấp điện. Phong trào lao động sản xuất đã hướng vào các mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả được duy trì tạo được tác phong làm việc công nghiệp mang lại hiệu quả ngày càng cao. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên ngày càng ổn định, từng bước nâng cao. Công ty Điện lực đến nay đã có một Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp với số lượng 281 đảng viên có bề dày thành tích với 23 năm lên tục được công nhận là “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.
Với tiềm năng và nguồn lực hiện có, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát hiệu quả của EVN, Tổng Công ty Điện lực miền Trung; Công ty Điện lực tiếp tục tìm kiếm nguồn tài chính nhằm đầu tư phát triển nguồn, lưới điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa Thừa Thiên Huế phát triển giàu đẹp.

Phan Vinh (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP