Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

06/11/2012 - 11:20

Đầu tư mô hình thâm canh lúa Radư cho A Lưới

TTH - Sáng 5/11, đại diện Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện A Lưới cho biết, địa phương đang triển khai mô hình thâm canh lúa Radư trên quy mô hơn 20ha tại 2 xã Nhâm và Hồng Thủy, với 100 hộ dân tham gia. Đây là giống lúa nương đặc sản của đồng bào Tà Ôi ở huyện A Lưới.

Giống lúa Radư có thời gian sinh trưởng dài (khoảng 180 ngày), chịu hạn tốt, chất lượng gạo thơm ngon. Qua đánh giá bước đầu, mô hình này có năng suất đạt khá cao, hơn 27 tạ/ha, cao hơn so với ruộng đối chứng không được đầu tư thâm canh là 11 tạ/ha. Đây là mô hình từ đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp, vốn vay ADB, do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Huế là cơ quan chủ trì thực hiện. Thời gian tới, huyện có chính sách hỗ trợ kích cầu để phát triển mở rộng diện tích trên địa bàn 6 xã, từng bước tạo thành sản phẩm đặc sản của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên mỗi đơn vị sản xuất cho bà con.

Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP