Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

30/03/2016 - 09:56

Đầu tư Trung tâm nghiên cứu và phát triển kỹ thuật ghép mô

TTH.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đầu tư dự án xây dựng Trung tâm nghiên cứu và phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người thuộc Viện nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng 108 - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ nhất trí sự cần thiết triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển Trung tâm nghiên cứu và phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người thuộc Viện Nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng - Bệnh viện Trung ương quân đội 108.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2021 để triển khai thực hiện nhiệm vụ, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước.

Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét bố trí kinh phí, hướng dẫn Bộ Quốc phòng và đơn vị chủ trì nhiệm vụ thực hiện đầy đủ thủ tục phê duyệt theo quy định; trường hợp vướng mắc, vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP