Giáo dục Giáo dục

24/04/2021 - 21:24

Dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh

TTH.VN - Đó là chủ đề mà Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn chuyển đến buổi tập huấn cho 400 cán bộ quản lý cấp tiểu học ở 216 trường tại Huế vào chiều 24/4.

Trường tiểu học Quang Trung với hoạt động ngoài giờ lên lớp 

Việc đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi những điều kiện thích hợp về phương tiện, cơ sở vật chất và tổ chức dạy học, điều kiện về tổ chức, quản lý. Phương pháp dạy học còn mang tính chủ quan. Mỗi giáo viên với kinh nghiệm riêng của mình cần xác định những phương hướng riêng để cải tiến phương pháp dạy học và kinh nghiệm của cá nhân.

Đổi mới phương pháp dạy học đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học; nghĩa là, từ chỗ quan tâm đến việc học sinh học được cái gì đến chỗ quan tâm học sinh vận dụng được gì qua việc học. Để đảm bảo được điều đó, phải thực hiện chuyển từ phương pháp dạy học theo lối "truyền thụ một chiều" sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất.

Tăng cường việc học tập trong nhóm, đổi mới quan hệ giáo viên - học sinh theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển năng lực xã hội. Bên cạnh việc học tập những tri thức và kỹ năng riêng lẻ của các môn học chuyên môn, cần bổ sung các chủ đề học tập tích hợp liên môn nhằm phát triển năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp.

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho giáo viên, các nhà trường kiến thức, kỹ năng chuẩn để tổ chức giảng dạy hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, các trường thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh tiểu học, bảo đảm thời lượng học tập, sinh hoạt tập thể, trải nghiệm thực tế, vui chơi, tham gia hoạt động cộng đồng; thực hiện mục tiêu, yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đáp ứng yêu cầu của gia đình và xã hội trong việc giáo dục, quản lý học sinh.

Tin, ảnh: Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP