06/01/2016 - 17:15

Đẩy mạnh công tác tham mưu, tuyên truyền về vấn đề tôn giáo

TTH.VN - Sáng 6/1, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Năm qua, Ban Tôn giáo đã bám sát tình hình, tổ chức thực hiện tốt công tác tôn giáo, nhất là chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực chủ yếu.

Năm 2016, Ban Tôn giáo tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu; tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo trong đội ngũ chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo; tham mưu giải quyết những vấn đề nổi cộm về tôn giáo; kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo.

Anh Phong
Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Ban Tôn giáo


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP