Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

22/08/2017 - 18:51

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội

TTH - Tuyên truyền năm APEC 2017; kết quả thực hiện Chỉ thị 05; những nội dung cốt lõi, điểm mới của 3 Nghị quyết Trung ương 5; đấu tranh, phản bác các luận điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch là những nội dung định hướng chính của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 7/2017 được tổ chức chiều 22/8.

Ngoài ra, đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan dự hội nghị đã được thông tin thêm về tình hình kinh tế - xã hội; một số thông tin liên quan đến giáo dục; vấn đề thời sự trong nước, trong tỉnh, khu vực và quốc tế.

Nhiệm vụ của đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nêu rõ vai trò của diễn đàn APEC, nhất là những hoạt động tại Huế; chủ động phát hiện những hành vi tham nhũng, lãng phí; phổ biến thông tin về biển, đảo; các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; các hoạt động kỷ niệm của quê hương, đất nước; năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP