19/05/2017 - 21:41

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thông tin đối ngoại

TTH - Đó là một trong những nội dung định hướng tuyên truyền trong thời gian tới tại hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức chiều 19/5.

Hội nghị thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2017 của Việt Nam và thế giới; công tác tôn giáo, những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) và định hướng đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) và Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 (khóa XV); tăng cường công tác đối ngoại... trong thời gian tới. 

Tâm Anh 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP