30/10/2015 - 18:18

Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện xã hội

TTH - Sáng 30/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB & GĐXH) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận vào các vấn đề như: thực trạng công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội, hội thành viên và các tổ chức xã hội giai đoạn 2005 -2015; đề xuất định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TV, PB & GĐXH và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện của Liên hiệp hội giai đoạn tiếp theo. Trong đó, nhiều ý kiến tâm huyết về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong hoạt động tư vấn, phản biện xã hội được các đại biểu thảo luận sôi nổi.

Hoàng Thảo Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP