Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

26/06/2018 - 16:53

Đẩy mạnh phát triển kinh doanh sản phẩm chủ lực địa phương

TTH.VN - Ngày 26/6, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ký văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh phát triển kinh doanh sản phẩm chủ lực địa phương.

Cam Nam Đông là một trong các sản phẩm được ưu tiên phát triển thành sản phẩm chủ lực địa phương

Thời gian qua, ngoài các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ với quy mô lớn chưa được đầu tư phát triển mạnh mang lại giá trị kinh tế cao, trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm ngành hàng nông sản, đặc sản địa phương, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn chưa phát huy mạnh mẽ, chưa có giải pháp đồng bộ để khuyến khích phát triển.

Ở quy mô toàn tỉnh và các địa phương chưa được lựa chọn các sản phẩm có ưu thế và tiềm năng - sản phẩm chủ lực để mở rộng quy mô sản xuất, góp phần tăng trưởng, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân, nhất là ở khu vực nông thôn.

Các ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách đã được ban hành, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, lồng ghép nguồn lực và ưu tiên hỗ trợ tối đa các giải pháp khuyến khích người dân, doanh nghiệp, tổ chức tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm chủ lực địa phương - xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương xây dựng tiêu chí lựa chọn sản phẩm chủ lực cấp tỉnh báo cáo UBND tỉnh phê duyệt bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm chủ lực cấp tỉnh trước 30/7/2018. Trên cơ sở đó, hướng dẫn các huyện lựa chọn.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án “Hỗ trợ phát triển thương hiệu gắn với chuỗi giá trị đối với các đặc sản của Thừa Thiên Huế thông qua việc xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận đặc sản Huế”.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu lồng ghép các nguồn lực thực hiện các giải pháp phát triển vùng nguyên liệu một số sản phẩm như: thanh trà Huế, dầu tràm Huế, sen Huế, rau má Quảng Thọ, cam Nam Đông… Trong đó, ưu tiên các giải pháp về đảm bảo nguồn giống, vùng nguyên liệu, ứng dụng các quy trình sản xuất tiên tiến, công nghệ cao.

Tập trung quy hoạch vùng nuôi, phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản gắn với chế biến và phát triển thị trường. Ưu tiên các loại thủy hải sản có ưu thế ở vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Đây là động thái nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tăng cường các giải pháp mang tính đồng bộ, tập trung ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm chủ lực của từng xã, phường, thị trấn.

Tin, ảnh: Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP