Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

03/02/2017 - 09:01

Đẩy mạnh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên

TTH - Kỷ niệm 87 năm Đảng ta ra đời (3/2/1930-3/2/2017), lòng mỗi chúng ta hướng về Đảng và Bác Hồ kính yêu. Toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thừa Thiên Huế nguyện học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh; đáp ứng lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (đứng thứ 2 từ trái qua) kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nhà máy Xi măng Đồng Lâm. Ảnh: Anh Phong

1. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đạt được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên không những chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp làm giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Bên cạnh đó, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” có xu hướng gia tăng; sự chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động với những âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình" ngày càng tinh vi, nguy hiểm; mặt trái của kinh tế thị trường, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế đã tác động mạnh mẽ, nhiều chiều đến cán bộ, đảng viên. Trong bối cảnh đó, nếu chúng ta không đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi kịp thời tình trạng suy thoái, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” sẽ đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của Đảng và sự an nguy của chế độ.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với trọng tâm là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh; xứng đáng là lực lượng tiên phong lãnh đạo Nhà nước và xã hội, đáp ứng lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

2. Biểu hiện đặc trưng của suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa; mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm của Đảng; sa sút ý chí chiến đấu; thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phụ họa theo những quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân; không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống còn ở chỗ sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, tham quyền lực, bè phái cục bộ, mất đoàn kết, tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn của Nhân dân.

Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống sẽ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã xác định hiện tượng đó diễn ra nhanh chóng và “chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn”, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân. Nguyên tắc tập trung, dân chủ bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên còn lỏng lẻo; đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ còn nể nang. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa được coi trọng đúng mức, chậm đổi mới, kém hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi chưa thường xuyên, không nghiêm túc…

Để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, Nghị quyết Trung ương (khóa XII) đã xác định tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng: Về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, xác định sự gương mẫu trong Ban Chấp hành Trung ương, của cấp ủy các cấp và người đứng đầu là vô cùng quan trọng. Từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, ủy viên ban thường vụ cấp ủy; từng đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm chính trị và sự nỗ lực rất lớn.

3. Đối với Thừa Thiên Huế, để Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đi vào cuộc sống, từng cấp ủy và cán bộ, đảng viên cần gắn học tập, quán triệt Nghị quyết với thực hiện Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Trước mắt, tập trung thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng nhân hội nghị tổng kết, kỷ niệm ngày truyền thống, khai giảng, bế giảng, khai trương, động thổ, khánh thành hoặc khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, luân chuyển, thuyên chuyển công tác…để ăn uống, “tiệc tùng”, tặng, nhận quà với động cơ vụ lợi.

- Việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật phải thực hiện đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hóa mới theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước; phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Nghiêm cấm việc lợi dụng để “biếu xén”, đưa tặng quà với động cơ vụ lợi không trong sáng. Chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, “chè chén” xa hoa, lãng phí gây phản cảm trong dư luận xã hội.

- Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công, ô tô công không đúng quy định.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp, hội nghị; không tổ chức các cuộc họp không thực sự cần thiết; dành thời gian để kiểm tra, đôn đốc ở cơ sở. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức họp trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành. Thực hiện nghiêm quy định mỗi năm đi công tác nước ngoài không quá hai lần. Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị tổ chức các chuyến tham quan du lịch nước ngoài cho cán bộ bằng ngân sách nhà nước.

- Từng đồng chí Tỉnh ủy viên, bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cán bộ chủ chốt phải xây dựng kế hoạch hành động cụ thể; đăng ký với chi bộ nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bản cam kết không tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Coi đây là tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên trong đề bạt, bổ nhiệm và xếp loại cuối năm.

- Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giám sát thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về nêu gương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt; phê phán những tập thể, cá nhân vi phạm.

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng và mừng năm mới Đinh Dậu 2017, tôi xin chân thành cảm ơn sự cổ vũ và đóng góp quý báu của các đồng chí lão thành cách mạng, các nhân sĩ, trí thức, các cấp ủy và đảng viên trong tỉnh; xin gửi đến đồng bào, đồng chí trong tỉnh và cả nước lời chúc mừng năm mới, tiến bộ mới.

Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP