Kinh tế Xây dựng - Giao thông

04/09/2012 - 10:11

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về phát triển đô thị

TTH.VN - Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra góp phần thực hiện thành công Nghị Quyết 04-NQ/TU ngày 29/7/2011 của Tỉnh ủy và Kết luận 48 của Bộ Chính trị, ngày 4/9, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3909/UBND-TK Về việc yêu cầu đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 62/CTr-UBND về phát triển đô thị.

Đẩy mạnh phát triển đô thị

Nhiều công trình đang xây dựng ở TP Huế làm cho diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ và bí thư, chủ tịch các huyện, thị xã, TP Huế tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phát triển đô thị. Đặc biệt là các nhiệm vụ huy động nguồn lực và sự quyết tâm đồng lòng của các tầng lớp nhân dân thực hiện các mục tiêu phát triển hạ tầng đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn. Những khó khăn vướng mắc trong chỉ đạo thực hiện đề nghị phản ảnh về UBND tỉnh để kịp thời xử lý.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và TP Huế; Giám đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tổ chức rà soát các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu, đề án, dự án được phân công theo dõi trong Chương trình hành động số 62/CTr-UBND để xây dựng Kế hoạch (đối với các đơn vị chưa xây dựng kế hoạch) và phân công tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. Báo cáo kết quả rà soát và tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nói trên về UBND tỉnh trước ngày 30/9/2012.
Sớm hoàn thành quy hoạch chung TP Huế mở rộng
Về một số nhiệm vụ cần hoàn thành trong tháng 09/2012, UBND tỉnh yêu cần UBND TP Huế khẩn trương hoàn thành Đề cương Đồ án Quy hoạch chung TP Huế mở rộng, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/9/2012.
Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh hoàn thành hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 9/2012; Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với Viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn (Bộ Xây dựng) hoàn thành Đề cương Đề án phân loại đô thị loại I, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/9/2012.
Sở Nội vụ khẩn trương báo cáo UBND tỉnh việc chọn tư vấn xây dựng Đề án xin công nhận Thừa Thiên Huế là thành phố trực thuộc Trung ương để sớm xây dựng Đề cương; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/9/2012, đồng thời, phối hợp với Văn phòng Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Nội vụ sớm ban hành Thông báo kết luận buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Nội vụ với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Bệnh viện Trung ương Huế ngày càng khẳng định là trung trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước. Trong ảnh: Ứng dụng phương pháp mới trong điều trị khớp gối 
Liên quan đến việc triển khai các Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm y tế, giáo dục – đào tạo, UBND tỉnh giao Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì làm việc cụ thể với Bệnh viện Trung ương Huế, Đại học Y Dược Huế và Đại học Huế, trên cơ sở bám sát nội dung các Nghị quyết và các Đề án trình Tỉnh ủy trước đây để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện báo cáo UBND tỉnh ban hành trong tháng 09/2012.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP