17/09/2015 - 17:43

Đẩy mạnh tuyên truyền dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng

TTH - Chiều 17/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 9/2015.

Hội nghị đã được thông tin một số nội dung về tăng cường tuyên truyền chính sách thuế mới; công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh thời gian qua; những nội dung chính của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và một số nội dung quan trọng khác.

Thời gian tới, đội ngũ báo cáo viên Tỉnh và các đơn vị, ban, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung cốt lõi của dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, gắn với Hội nghị Trung ương lần thứ 10, 11 (khóa XI) của Đảng; tiếp tục tuyên truyền Hiến pháp năm 2013; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống bão lụt...

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai phiếu điều tra xã hội học trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP