18/08/2016 - 18:01

Đẩy mạnh tuyên truyền học Bác, khắc phục suy thoái về tư tưởng, đạo đức

TTH - Chiều 18/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 8/2016 để thông tin một số tình hình trong nước, quốc tế thời gian gần đây và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới.

Tại hội nghị, đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy và lãnh đạo các đơn vị, ban, ngành, địa phương trong tỉnh được thông tin một số nội dung quan trọng về vấn đề Anh rời khỏi Liên minh Châu âu; kết qua xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội thế giới và Việt Nam 7 tháng qua; phán quyết của Tòa trọng tài Thường trực (PCA) về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc; giao ban công tác tư tưởng.

Nhiệm vụ của đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy và lãnh đạo các đơn vị, ban, ngành, địa phương trong tỉnh thời gian tới tập trung tuyên truyền 71 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9; kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV; tiếp tục quán triệt những nội dung quan trọng của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư, khóa XV; kỳ họp lần thứ nhất HĐND tỉnh khóa VII; các nghị quyết của Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về học Bác (Chỉ thị 05) để khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; khẳng định chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; về vấn đề giải quyết môi trường biển.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP