15/05/2019 - 21:07

Đẩy mạnh việc mua và đọc báo Đảng

TTH - Sáng 15/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 7 năm thực hiện Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ngày 30/12/2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 02-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”. Sau khi có Kết luận 29-KL/TW của ban Bí thư Khóa XI, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh. Qua đó, việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được duy trì đều đặn. Điển hình một số địa phương như: TP. Huế, Phú Vang, Quảng Điền...

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tuy có chuyển biến nhưng vẫn chưa tương xứng so với số lượng cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị hiện nay. Nguyên nhân một phần do sự bùng nổ của thông tin mạng; một phần do một số cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức tầm quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; chưa thực hiện nghiêm túc theo tinh thần của Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư và chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy. Nhiều cơ quan, đơn vị tuy có đặt mua báo, tạp chí của Đảng nhưng số lượng còn ít, không theo quy định, thậm chí một số sở ban ngành không đặt mua báo, tạp chí của Đảng. Bên cạnh đó, không ít trường hợp sử dụng nguồn kinh phí được cấp để mua báo, tạp chí của Đảng sai mục đích... Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và các ban ngành liên quan cần tự nhìn nhận, đánh giá việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, nhằm phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại trong thời gian tới; kiểm tra nguồn kinh phí được cấp để mua báo, tạp chí của Đảng tránh sử dụng sai mục đích; đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên; thường xuyên kiểm tra, sơ kết, đánh giá việc mua và đọc báo Đảng; đồng thời, nâng cao chất lượng công tác phát hành báo chí... tạo sự chuyển biến từ sau hội nghị lần này.

ĐT

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP