Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

19/10/2016 - 06:36

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư một số nhà máy nhiệt điện

TTH.VN - Chủ đầu tư các dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải III, Duyên Hải III mở rộng, Duyên Hải II, Long Phú I, Sông Hậu I, Vĩnh Tân I, Vĩnh Tân IV tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư xây dựng để đưa các dự án vào vận hành đúng tiến độ, hạn chế việc sử dụng nhiên liệu dầu cho sản xuất điện trong giai đoạn tới.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về các dự án nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải và dự án đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển cung cấp than cho các trung tâm nhiệt điện khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Trà Vinh rà soát lại kế hoạch đầu tư trung hạn, trong đó xác định theo thứ tự ưu tiên để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại địa phương (giao thông, công nghiệp v.v..), trước hết là công nghiệp điện lực vì đây là cơ hội tạo nguồn thu và việc làm cho tỉnh, đồng thời là trách nhiệm của tỉnh trong khu vực. Trung tâm Điện lực Duyên Hải sẽ tạo đột phá cho phát triển công nghiệp trên địa bàn gắn với phát triển đô thị, khu công nghiệp, nhà ở xã hội v.v..; phát triển hạ tầng giao thông trong đó chú ý kết nối giao thông đường bộ với đường thủy nội địa và cảng biển.

Tiếp tục rà soát các phương án nhập khẩu than

Về bảo đảm cung cấp điện cho miền Nam, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương nghiên cứu, xem xét kiến nghị của EVN về việc bổ sung dự án Đường dây 500 kV Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2 vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 10/2016.

Bộ Công Thương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra định kỳ, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan đẩy nhanh thực hiện các bước của các dự án nguồn điện khu vực miền Nam, bảo đảm đưa các dự án vào vận hành đúng tiến độ dự kiến trong Quy hoạch điện VII hiệu chỉnh đã được phê duyệt, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý đối với các dự án chậm tiến độ gây ảnh hưởng lớn đến cung cấp điện.

Phó Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc bổ sung giao EVN làm chủ đầu tư một số dự án nguồn điện thuộc danh mục các dự án nguồn điện đầu tư xây dựng mới đã được phê duyệt trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Chủ đầu tư các dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải III, Duyên Hải III mở rộng, Duyên Hải II, Long Phú I, Sông Hậu I, Vĩnh Tân I, Vĩnh Tân IV tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư xây dựng để đưa các dự án vào vận hành đúng tiến độ, hạn chế việc sử dụng nhiên liệu dầu cho sản xuất điện trong giai đoạn tới.

Về nhập khẩu than cho các nhà máy điện sử dụng than nhập của EVN, Bộ Công Thương tiếp tục rà soát các phương án nhập khẩu than về dài hạn cho các dự án nhà máy nhiệt điện trong đó có các nhà máy nhiệt điện than sử dụng than nhập của EVN, đề xuất phương án phù hợp trên cơ sở cân đối toàn diện các yếu tố về kinh tế - xã hội, bảo đảm nguồn cung cấp than ổn định về lâu dài, giá thành hợp lý và cạnh tranh trong điều kiện hiện nay; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hoàn thiện Báo cáo đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển cung cấp than

Về dự án đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển cung cấp than cho các trung tâm nhiệt điện khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Công Thương chỉ đạo Vinacomin tiếp tục hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án, trong đó cần có trao đổi, làm rõ và thống nhất với tỉnh Trà Vinh những vấn đề còn tồn tại hiện nay trên cơ sở luận chứng khoa học và có tính thuyết phục cao nhất; phương án đầu tư xây dựng phải bảo đảm an toàn, có báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Để bảo đảm tính khách quan và thuyết phục, Vinacomin lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, thiết kế cảng biển tham gia phản biện, thẩm tra, đóng góp ý kiến cho Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án.

Tiếp tục tăng cường quản lý vận hành khai thác công trình thủy điện

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện; đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả nguồn thủy điện gắn với bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện, bổ sung sửa đổi phù hợp các cơ chế khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, nhất là đối với điện mặt trời và điện gió nhằm từng bước thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh việc nghiên cứu về phương án khai thác nguồn điện trong khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông (GMS).

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP