Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

03/08/2021 - 14:37

Đẩy nhanh tiến độ dự án, tập trung tháo gỡ vướng mắc cho người dân

TTH.VN - Sau khi làm việc với các sở ngành liên quan và UBND thành phố Huế về tiến độ dự án giải phóng mặt bằng kinh thành Huế, ngày 3/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương cho cho biết, UBND tỉnh đã có thông báo yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ dự án, tập trung tháo gỡ vướng mắc cho người dân.

Các hộ dân xây dựng nhà tại khu tái định cư Hương Sơ sau khi nhận tiền bồi thường

Đối với Khu vực Thượng Thành và khu vực các Eo Bầu, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Huế tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 của dự án, đối với các hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tiếp tục tổ chức vận động, yêu cầu các hộ gia đình bàn giao mặt bằng và hỗ trợ các hộ gia đình thực hiện song song các thủ tục cấp giấy phép xây dựng, cấp điện, cấp nước để sớm ổn định cuộc sống.

Đối với các trường hợp đã đảm bảo chính sách nhưng chưa bàn giao mặt bằng, Chủ tịch UBND thành phố Huế khẩn trương, thường xuyên tổ chức đối thoại, xử lý dứt điểm theo đúng quy định và thẩm quyền.

Liên quan đến Khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ, UBND thành phố Huế khẩn trương kiểm tra, rà soát và xử lý bố trí tái định cư cho các hộ gia đình theo đúng quy định.

Riêng với Khu vực hồ Tịnh Tâm và Khu di tích Trấn Bình Đài (Mang Cá con), UBND thành phố Huế phấn đấu hoàn thành công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khu vực hồ Tịnh Tâm trước ngày 20/8/2021 và khu vực Trấn Bình Đài trước ngày 15/9/2021 theo đúng quy định, đảm bảo thời gian theo kế hoạch.

Về nghĩa vụ tài chính khi giải quyết hoán đổi tiêu chuẩn bố trí tái định cư đối với hộ chính, hộ phụ, UBND thành phố Huế kiểm tra, rà soát tổng hợp danh sách các trường hợp được phê duyệt bổ sung tái định cư theo Khung chính sách được phê duyệt bổ sung tại Văn bản số 222/TTg-CV ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, thể hiện rõ số lô đất được bố trí tái định cư bổ sung, tiền sử dụng đất phải nộp và việc tăng giảm tiền sử dụng đất khi được bố trí tái định cư.

Để đảm bảo chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất, UBND tỉnh giao UBND thành phố Huế chủ trì, phối hợp với Chi cục Thuế thành phố Huế và các đơn vị có liên quan để kiểm tra và xử lý thực hiện việc thoái thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình theo đúng quy định.

Tin, ảnh: Ngọc Minh

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP