Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

09/09/2022 - 17:08

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

TTH.VN - Ngày 9/9, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã chủ trì cuộc họp trực tuyến để nghe UBND huyện A Lưới và huyện Nam Đông báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Người dân Nam Đông phát triển kinh tế bằng mô hình trồng cây cao su

Theo đó, các địa phương đã có những nỗ lực trong việc hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo bền vững; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; triển khai các quyết định, chương trình nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2021-2025. Đáng chú ý, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, huyện A Lưới đã có 22 công trình có Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, với tổng mức đầu tư 58.632 triệu đồng; 21/50 vườn thực hiện mô hình phát triển kinh tế vườn. Huyện Nam Đông triển khai 31 công trình đầu tư công với tổng kế hoạch vốn đầu tư là 31.142 triệu đồng.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành và các địa phương đã có những trao đổi, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, có những kiến nghị, đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025.

UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đánh giá cao các sở, ban, ngành, địa phương  trong thời gian qua đã triển khai quyết liệt triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời đề nghị Sở kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn tất kế hoạch giải ngân các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia. Cần phát huy vai trò các tổ công tác trong hỗ trợ các địa phương trong triển hhai thực hiện, các địa phương cần chủ động, triển khai quyết liệt theo từng công việc được phân công.

“Huyện A Lưới phải bắt tay chỉ việc, từng đầu việc một trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng cần hướng dẫn cho các địa phương trong thủ tục các hồ sơ điều chỉnh theo từng danh mục dự án, qua đó có kiểm tra, đánh giá cụ thể trong quá trình thực hiện”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Tin, ảnh: L.Thọ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP