Kinh tế Xây dựng - Giao thông

10/10/2012 - 05:53

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

TTH -
Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của Thừa Thiên Huế đang tích cực triển khai và được nhân dân đồng tình ủng hộ; các cấp, các ngành thực sự vào cuộc cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... đã và đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, Thừa Thiên Huế đặc biệt tập trung xây dựng đề án cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM sát, đúng với thực tế của địa phương. Đơn cử, đã tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành bộ tiêu chí quốc gia về NTM, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, xem việc thực hiện thắng lợi chương trình sẽ góp phần quan trọng sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Kết luận số 48 của Bộ Chính trị.

 

Công trình ngăn mặn Thảo Long phát huy hiệu quả. Ảnh: H Thế

 

Ngay từ việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM được tỉnh họp bàn và cân nhắc kỹ về đối tượng thành viên tham gia và nhiệm vụ được phân công rõ ràng. Cụ thể, Trưởng ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh đảm nhiệm; một Phó Chủ tịch tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Trưởng ban thường trực, thành viên là giám đốc các sở liên quan, chủ tịch: Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể và chủ tịch UBND các huyện, thị xã. Ban chỉ đạo có tổ giúp việc thực hiện chương trình. Ở cấp huyện, thành phần ban chỉ đạo cũng tương tự. Đối với cấp xã thì thành lập ban quản lý xây dựng NTM; dưới nữa là ban phát triển nông thôn.

 

Trao đổi về những hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM, ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh cho biết: “Quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung chủ yếu của chương trình đến tận các tầng lớp nhân dân, trước hết là cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền, vận động được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, linh hoạt. Qua đó, xác định người dân là chủ thể của quá trình phát triển, xây dựng NTM; các nội dung về xây dựng NTM đều phải có sự tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp của người dân; phương châm xây dựng NTM của tỉnh là “dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”.

 

Ban Chỉ đạo tỉnh phối hợp với Bộ Xây dựng, Văn phòng điều phối của Ban Chỉ đạo Trung ương mở nhiều lớp tập huấn về chương trình xây dựng NTM; riêng Ban Chỉ đạo tỉnh mở 14 lớp với 635 học viên tham gia. Các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Hội Cựu Chiến binh tỉnh,… tập huấn cho cán bộ xã, thôn, hội. Tổ chức nhiều đợt tham quan, học tập tại các xã do Trung ương chỉ đạo điểm.

 

Trên cơ sở đó, tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình xây dựng NTM rộng khắp ở các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh; nhiều xã tổ chức lễ phát động “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”; chính quyền, các hội, đoàn thể ký giao ước thi đua với các nội dung cụ thể. Riêng năm 2012, phát động phong trào thi đua phấn đấu bình quân mỗi xã đạt thêm từ 2-3 tiêu chí xây dựng NTM. Để thực hiện được các tiêu chí này, tỉnh chỉ đạo đưa nhiệm vụ xây dựng NTM thành chương trình trọng điểm của các địa phương, đơn vị; có xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện hẳn hoi; chủ động lồng ghép, huy động nhiều nguồn lực tập trung xây dựng NTM. Năm 2010, tổng vốn đầu tư xây dựng khu vực nông thôn là 135,249 tỷ đồng (vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: 93,261 tỷ đồng, vốn hỗ trợ có mục tiêu: 11,988 tỷ đồng, vốn vay ưu đãi: 30 tỷ đồng). Năm 2011, nguồn vốn của Chương trình xây dựng NTM tập trung ưu tiên cho quy hoạch. Tổng vốn đầu tư xây dựng khu vực nông thôn là 184,495 tỷ đồng (vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: 67,449 tỷ đồng, vốn hỗ trợ có mục tiêu: 87,046 tỷ đồng, vốn vay ưu đãi: 30 tỷ đồng). Đặc biệt, cùng “góp vốn” vào Chương trình xây dựng NTM, người dân các địa phương tự nguyện hiến đất, cây trồng để giải phóng mặt bằng, tham gia ngày công xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội trị giá hàng trăm tỷ đồng. Riêng huyện Nam Đông, người dân đóng góp từ năm 2010 đến nay trị giá đến 96 tỷ đồng.        

       

“Để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả xây dựng NTM, định kỳ hàng quý, Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức giao ban để nắm tình hình, rà soát kết quả thực hiện, đề ra kế hoạch cho thời gian tới. Đồng thời, thông qua lãnh đạo kiểm tra, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các địa phương lưu ý về chất lượng và hiệu quả của từng tiêu chí đã đầu tư” - ông Nguyễn Văn Cao cho biết thêm.

 

Theo đánh giá mới đây, các tiêu chí NTM ở các xã trong tỉnh Thừa Thiên Huế đạt mức khá so với cả nước. Năm 2011, số xã nông thôn của tỉnh là 105 xã. Sau khi thành lập thị xã Hương Trà, một số xã chuyển thành phường; vì vậy, điều chỉnh lại vốn quy hoạch xây dựng NTM còn 92 xã (xã Hương An nay đã chuyển thành phường). Căn cứ 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, hiện tỉnh Thừa Thiên Huế có 6 xã đạt 12 - 14 tiêu chí; 13 xã đạt 10 - 11 tiêu chí; 44 xã đạt 08 - 09 tiêu chí; 29 xã đạt 05 - 07 tiêu chí.

Tuy mới triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh trong hơn hai năm, nhưng bước đầu kinh tế nông thôn Thừa Thiên Huế đã chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề; các hình thức sản xuất có đổi mới; kết cấu kinh tế - xã hội được tăng cường; bộ mặt nông thôn thay đổi, nhất là ở hai huyện tỉnh chọn làm điểm Nam Đông và Quảng Điền; tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn và số xã có điểm bưu điện đạt cao so với các tiêu chí khác; hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố; dân chủ cơ sở được chú trọng hơn; đại đa số cư dân nông thôn đồng tình cao về chính sách tam nông của Đảng và Chính phủ; vị thế chính trị của giai cấp nông dân ngày càng được nâng cao...

 

 Để thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, thời gian tới, Thừa Thiên Huế cần tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp chỉ đạo thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng NTM của Đảng, Nhà nước. Nghiên cứu chỉ đạo ban hành các cơ chế thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; các ngành, các địa phương phối hợp, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM; lồng ghép việc tập huấn cán bộ thực hiện chương trình với công tác đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực cán bộ cơ sở nói chung. Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể; tập trung xây dựng các hình mẫu NTM đã được chọn làm điểm, để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời, đầu tư thích đáng cho các xã còn lại để tạo sự đồng đều trong thực hiện chương trình. Trong quá trình xây dựng NTM cần quan tâm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa làng quê, văn hóa Huế. Tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác quy hoạch, nhất thiết phải công khai thông tin quy hoạch cho nhân dân biết. Trên cơ sở quy hoạch, chú ý quản lý quy hoạch, nhất là về xây dựng, để tránh lãng phí tiền của, công sức của Nhà nước và nhân dân sau này. Các sở, ban, ngành, địa phương, các thành viên ban chỉ đạo phối hợp tốt và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chương trình. Đưa nội dung “Cả nước chung sức xây dựng NTM” theo Quyết định 1620/QĐ-TTg, ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ vào phong trào thi đua hàng năm của các cấp, các ngành...

 

Mỹ Lộc

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP