Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

08/11/2018 - 06:30

Để công tác tuyển quân ngày càng hiệu quả

TTH - Nhìn lại kết quả giao quân của các huyện, thị xã và TP. Huế cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong 2 năm gần đây cho thấy, chất lượng nhập ngũ của một số địa phương có xu hướng giảm dần, bộc lộ một số vấn đề tồn tại, hạn chế cần quan tâm, khắc phục.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà động viên chiến sĩ mới và người nhà tại ngày hội tòng quân năm 2018 ở A Lưới. Ảnh: Bá Trí

Song song với việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng là tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Công tác tuyển quân được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình theo Luật Nghĩa vụ Quân sự (NVQS), luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Chất lượng thanh niên nhập ngũ không ngừng được nâng lên, trình độ văn hoá, số lượng cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước, người có chuyên môn kỹ thuật nhập ngũ ngày càng cao. Nhiều người có trình độ đại học sau một thời gian thực hiện Luật NVQS đã được tuyển sinh vào các trường sĩ quan trong quân đội (đào tạo văn bằng 2), cung cấp cho quân đội nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu, giảm được chi phí đào tạo.

Tuy nhiên, có một số vấn đề tồn tại, hạn chế cần quan tâm, khắc phục đó là hiện tượng dùng các chất kích thích để làm sai kết quả khám, gây khó khăn cho việc khám và kết luận sức khỏe. Một số trường hợp công dân chưa đủ tiêu chuẩn sức khỏe vẫn được tham gia nhập ngũ, cá biệt có trường hợp vướng vào tệ nạn xã hội như nghiện hút… vẫn được giao quân. Sau khi giao quân, đơn vị nhận quân phúc tra mới phát hiện và trả về địa phương, địa phương phải tiếp tục gọi người để bù đổi, gây lãng phí nhiều mặt và ảnh hưởng rất lớn đến truyền thống ngày hội giao quân của tỉnh, thành phố, các huyện, thị xã.

Nguyên nhân của những vấn đề nêu trên một phần do sự tác động mặt trái của sự hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội, một phần do các văn bản quy phạm pháp luật chưa được bổ sung kịp thời, chưa thống nhất; diện miễn, hoãn rộng; tiêu chuẩn sức khỏe chưa chặt chẽ; chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm chưa đủ mạnh để răn đe. Bên cạnh đó, nhận thức, trách nhiệm của một số công dân về thực hiện Luật NVQS và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc chưa cao; trách nhiệm của một số cán bộ trong sơ khám các tiêu chuẩn bằng mắt và khám sức khỏe ở cấp huyện chưa cao, kết luận không chính xác, khách quan. Một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu động viên con em mình thực hiện Luật NVQS, có hiện tượng lợi dụng mối quan hệ để hoãn nhập ngũ không đúng quy định.

Một số cấp uỷ, chính quyền cấp xã, phường, thị trấn còn đơn giản trong xét duyệt, tuyển chọn, thậm chí chưa đề cao trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng tuyển chọn mà chỉ quan tâm cho đủ số lượng nhập ngũ của địa phương, để lọt những trường hợp không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe vào quân đội. Chưa xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với những trường hợp cố tình chống, trốn thực hiện Luật NVQS. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyển quân có nơi chưa chặt chẽ, chưa đề cao trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị chung, coi đây là trách nhiệm riêng của cơ quan quân sự địa phương và Hội đồng NVQS.

Để khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế đó, đưa chất lượng công tác tuyển quân ngày càng tốt hơn, trong thời gian tới xin đề xuất một số giải pháp. Đó là cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể và Hội đồng NVQS các cấp đối với nhiệm vụ tuyển quân. Tập trung chỉ đạo, triển khai các văn bản của cấp trên, xây dựng kế hoạch cấp mình cụ thể, chặt chẽ. Thực hiện các bước trong tuyển quân đúng nguyên tắc, quy định, bảo đảm “tròn khâu trong tuyển quân” và quán triệt phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”; gắn công tác tuyển quân với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác tuyển quân theo chức năng, cương vị được phân công.

Các cơ quan báo chí, truyền thông, các trường đại học, cao đẳng, THPT… làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật NVQS đến các đối tượng trong xã hội; các tổ chức, đoàn thể nhất là Đoàn Thanh niên nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nêu gương người chấp hành tốt đi đôi với phê phán những trường hợp, những hành vi vi phạm Luật NVQS. Phát huy tính chủ động và tích cực trong công tác tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện, nhất là vai trò của cơ quan quân sự, công an, y tế, giáo dục các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện; tổ chức sơ tuyển chặt chẽ, kịp thời loại những trường hợp không đủ điều kiện về sức khỏe, văn hóa, chính trị. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương - quân đội. Đối với thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đi làm ăn xa địa phương, gia đình và thanh niên đó phải cam kết thực hiện đúng thời gian khám tuyển NVQS và lệnh gọi nhập ngũ của địa phương, bảo đảm giao quân đủ, chất lượng cao, giao người nào, chắc người đó...

Đại tá Nguyễn Hồng Sơn

(UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP