Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

04/04/2018 - 10:01

Để doanh nghiệp nhỏ và vừa đủ lớn

TTH - Đó có lẽ là tinh thần được đặt ra trong Nghị quyết về Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vừa được thông qua tại Kỳ họp chuyển đề lần thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII vào cuối tháng 3 vừa qua.

9 chính sách hỗ trợ chung tại nghị quyết khá cụ thể, bao gồm hỗ trợ về tài chính, tín dụng; hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ; hỗ trợ nguồn nhân lực; hỗ trợ mở rộng thị trường và hỗ trợ thông tin, tư vấn. Với những điều kiện được thể hiện cũng cụ thể ở từng nội dung, nhằm hết sức tạo điều kiện cho DNNVV có thêm trợ lực để gia nhập thị trường, từng bước ổn định và phát triển. Trong nhóm các chính sách này, theo chúng tôi, việc các DNNVV được Quỹ Đầu tư phát triển và bảo lãnh tính dụng DNNVV tỉnh, các chi nhánh ngân hàng thương mại, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngân hàng phát triển trên địa bàn tỉnh nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng; hỗ trợ bảo lãnh... một số thủ tục quan trọng khác theo chúng tôi đã đặt ra được một số cơ chế cơ bản về mặt chính sách. Đó sẽ là tiền đề để DNNVV có điều kiện cần và đủ cũng như được “tiếp ứng” năng lực cộng thêm nhằm đi tiếp những quy trình, công đoạn tiếp theo. Ở đây, cũng cần ghi nhận sự hơn hẳn trong quan tâm hỗ trợ về mặt nhà nước đối với việc hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo...

Theo tôi, có thể gọi đó là tính nhân văn khi Nghị quyết về Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và vừa (DNNVV) đặt ra 3 nguyên tắc hỗ trợ, trong đó ở nguyên tắc 3a tại Điều 2 ghi rõ: DNNVV do nữ làm chủ, DN sử dụng lao động nữ nhiều hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ trước. Rõ ràng là khi tham gia thị trường, không phải là tất cả nhưng các DN nữ cũng thường gặp một số khó khăn nội tại; việc tạo điều kiện cho DN có nhiều lao động nữ cũng nằm trong ý nghĩa này nhưng còn mang thêm ý nghĩa tạo công bằng và an sinh xã hội, đồng thời khuyến khích phát huy năng lực và khả năng sáng tạo của lao động nữ.

Không phải là ngày một ngày hai, nhưng với sự hỗ trợ và thúc đẩy đã được xác định tại nghị quyết, hy vọng là nghị quyết sẽ thực sự mang lại nhiều cơ hội, tạo thêm trợ lực cho các DNNVV hoạt động có hiệu quả hơn. Qua đó, hỗ trợ DNNVV đủ lớn và làm thay đổi con số và tỷ lệ DNNVV hiện có vào khoảng trên dưới 6.400 cũng như tỷ lệ 99,09% trên địa bàn.

Minh Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP