18/09/2018 - 08:52

Đề nghị 4 bộ ngành báo cáo quyết toán vốn đầu tư công 2017 trước 15/9

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị 4 bộ, ngành vẫn chưa gửi báo cáo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2017 khẩn trương gửi báo cáo trước ngày 15/9/2018 tổng hợp và báo cáo cấp thẩm quyền.

Theo đó, 4 bộ, ngành đề nghị báo cáo là Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Dân tộc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trong văn bản gửi đi, Bộ Tài chính nêu rõ: Tại Điều 8 Thông tư số 85/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm quy định: “Các bộ, ngành Trung ương tổng hợp báo cáo quyết toán, thực hiện việc đối chiếu số liệu với Kho bạc Nhà nước (Trung ương), đồng thời ký Bảng xác nhận số liệu đã đối chiếu với Kho bạc Nhà nước (Trung ương) theo mẫu biểu số 05/CQTH hoàn thành trước ngày 30/6 năm sau và gửi báo cáo quyết toán năm cho Bộ Tài chính trước ngày 1/8 năm sau”.

Ngày 15/8/2018, Bộ Tài chính đã có công văn gửi 27 bộ, ngành chưa gửi báo cáo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách năm 2017. Tính đến ngày 11/9/2018, Bộ Tài chính đã nhận được văn bản báo cáo của 41/45 bộ, ngành, còn lại 4 bộ, ngành trên chưa gửi văn bản về Bộ Tài chính.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP