Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

17/02/2016 - 15:07

Đề nghị tăng ứng cử viên ĐBQH là người ngoài Đảng

Đoàn Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam đề nghị cần nghiên cứu điều chỉnh để tăng số người ứng cử là người ngoài Đảng và giảm đại biểu thuộc khối hành pháp.

Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra thông báo về kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất tại Trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa tổ chức vào ngày 16/2.

Theo đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội cần nghiên cứu điều chỉnh để tăng số người ứng cử là người dân tộc thiểu số, người ngoài Đảng, tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh tăng số đại biểu Quốc hội chuyên trách và giảm đại biểu thuộc khối hành pháp.

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Đoàn Chủ tịch cũng đề nghị quan tâm lãnh đạo bảo đảm tỷ lệ phụ nữ trong danh sách chính thức những người ứng cử ít nhất là 35%, đồng thời cần có giải pháp hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tỷ lệ phụ nữ trúng cử đạt 30%.

Đối với dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoan nghênh Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chuẩn bị dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV công phu, kỹ lưỡng, kế thừa được kinh nghiệm của các kỳ bầu cử trước, trên cơ sở trao đổi, thống nhất ý kiến với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Về số lượng, Hội nghị nhất trí về dự kiến tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương là 198 đại biểu = 39,6% trên tổng số đại biểu Quốc hội được bầu.

Về cơ cấu thành phần, Hội nghị nhất trí với dự kiến giới thiệu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, cơ cấu tôn giáo cần phân bổ hợp lý ở các địa phương. Đồng thời Đoàn Chủ tịch đề nghị quan tâm đến cơ cấu, thành phần kinh tế tư nhân nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP