Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

10/11/2020 - 20:25

Đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú cho 15 cá nhân

TTH.VN - Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú cấp tỉnh vừa thông qua danh sách các cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú lần thứ ba - năm 2021 trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Nghệ nhân ẩm thực Mai Thị Trà hướng dẫn làm bánh cho thiếu nhi

Theo đó, 2 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân là nghệ nhân Tôn Nữ Thị Hà và nghệ nhân Lê Văn Ngộ.

13 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú gồm: Phan Tôn Tịnh Hải, Tôn Nữ Lệ Hoa, Trương Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Kim Hồng, Trần Mạnh Hùng, Lê Văn Hùng, Lê Hữu Mạch, Phan Tôn Tuệ Minh, Dương Văn Na, Đặng Thị Nữ, Lê Quý Ngưu, Hồ Quan và Mai Thị Trà. Đây là những nghệ nhân đang nắm giữ, truyền dạy các loại hình văn hóa phi vật thể, như: nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng.

Xét thành tích và những đóng góp của các nghệ nhân, Hội đồng cấp tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến và bỏ phiếu kín để đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú cho 15 cá nhân trên.

Tin, ảnh: Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP