Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

17/04/2013 - 10:26

Để việc tiết kiệm điện hiệu quả

TTH - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, mới bước vào đầu hè nhưng hầu hết các hồ chứa thuỷ điện đều thiếu nước, một số hồ đang ở mực nước chết. Theo dự báo, với nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng mạnh, mùa hè này tình hình thiếu điện sẽ diễn ra càng gay gắt.

Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đang là yêu cầu cấp bách, được cả thế giới quan tâm. Đối với cá nhân, tiết kiệm điện là tiết kiệm ngân quỹ gia đình; với doanh nghiệp, tiết kiệm điện là tiết kiệm chi phí, tăng năng lực cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ; với cộng đồng, tiết kiệm điện là tiết kiệm ngân sách Nhà nước và tài nguyên quốc gia, góp phần bảo vệ môi trường cho tương lai. Nhận thức tầm quan trọng này, Chính phủ có chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Thực hiện chương trình này, giai đoạn 2011-2015, tỉnh ta đặt mục tiêu tiết kiệm từ 5 đến 8 % tổng năng lượng tiêu thụ. Theo số liệu của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, năm 2012 điện năng thương phẩm toàn tỉnh trên 993 triệu kWh, nếu chỉ tính mức tiết kiệm 5% thì tiềm năng tiết kiệm điện là rất lớn (ước gần 50 triệu kWh).

Xác định tầm quan trọng của công tác cung ứng và tiết kiệm điện, nhiều năm qua, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đều triển khai phương án cấp điện mùa khô một cách linh hoạt, hạn chế những tác động tiêu cực của việc cắt điện đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời, đơn vị triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện, như: Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2013”; ra quân tuyên truyền cổ động; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất hằng năm... Riêng năm 2012, công ty thực hiện tiết kiệm được 8,876 triệu kWh.
 
Thực ra, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả không phải là công việc của riêng ngành điện, mà là trách nhiệm của toàn xã hội, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành; đặc biệt cần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mọi người. Để đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, tin cậy, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân năm 2013, UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện năm 2013. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường giám sát tổ chức thực hiện các giải pháp để tiết kiệm 10% sản lượng điện sử dụng cơ quan, công sở. Ngành điện cần rà soát, thông báo cho khách hàng, báo cáo Sở Công thương, Sở Tài chính và UBND tỉnh để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị, khách hàng không thực hiện tiết kiệm điện. Đây là động thái tích cực, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc thực hiện tiết kiệm điện. Vì vậy, để có cơ sở đánh giá, cần xây dựng định mức tiêu thụ điện chung cho các cơ quan hành chính và sự nghiệp. Nếu cuối tháng, đơn vị hoàn thành tốt khối lượng công việc mà dùng điện ít hơn thì sẽ được khen thưởng thoả đáng; nếu dùng nhiều hơn định mức thì bị trừ vào quỹ tiền lương. Khi có quy định cụ thể sẽ tránh tình trạng kêu gọi “tiết kiệm điện’’ một cách chung chung và mọi người sẽ tự giác thực hiện và nhắc nhở nhau tiết kiệm điện một cách hiệu quả.

Hoàng Giang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP