21/07/2014 - 09:43

Đề xuất 2 phương án thực hiện mang thai hộ

TTH.VN - Nhiều khả năng, Bộ Y tế sẽ chọn phương án chỉ cho phép 3 bệnh viện đại diện 3 khu vực được thực hiện mang thai hộ.

Bộ Y tế đang đề xuất với Chính phủ một số nội dung liên quan đến Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ (gồm 8 chương, 26 điều). Trong đó, Bộ đề xuất 2 phương án trong việc cho phép các bệnh viện (BV) thực hiện mang thai hộ.

Phương án 1, cho phép 3 BV được thực hiện mang thai hộ là BV Phụ sản Từ Dũ (TP.HCM), BV Phụ sản Trung ương (Hà Nội) và BV Đa khoa Trung ương Huế.

Phương án 2, các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện mang thai hộ là cơ sở đã được Bộ công nhận đủ điều kiện thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

Nhiều khả năng Bộ Y tế chọn phương án 1, vì theo Bộ này nhu cầu mang thai hộ hiện không nhiều nên chỉ cho phép một số cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước mang tính đại diện khu vực thực hiện, nhằm tránh tình trạng mang thai hộ tràn lan, biến tướng, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội.

Bộ Y tế cũng nêu rõ trách nhiệm của các BV thực hiện mang thai hộ phải xem xét, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị thực hiện mang thai hộ. Nếu có nghi ngờ thì yêu cầu bổ sung các giấy tờ khác có liên quan hoặc phỏng vấn trực tiếp; BV thực hiện mang thai hộ phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý và chuyên môn, kỹ thuật do cơ sở mình thực hiện.

Trước đó, ngày 19/6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Hôn nhân gia đình sửa đổi, chính thức cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Thanh Tùng (Theo Thanh niên)
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP