Kinh tế Khoa học - công nghệ

07/04/2021 - 19:09

Đề xuất các giải pháp giảm thiểu sụt giảm nước ngầm ở A Lưới

TTH.VN - Chiều 7/4, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học "Nghiên cứu, xác định nguyên nhân hiện tượng mất nước ao - hồ và sụt giảm tầng nước ngầm tại khu vực xã Phú Vinh và Hồng Thượng, huyện A Lưới" do Trường đại học Khoa học, Đại học Huế chủ trì và TS. Nguyễn Thị Thủy làm chủ nhiệm thực hiện từ tháng 9/2019.

Đề tài thực hiện các nội dung chính, như khảo sát hiện tượng mất nước ao hồ và sụt giảm tầng nước ngầm khu vực nghiên cứu; đánh giá tác động của hiện tượng này đến kinh tế - xã hội của địa phương; nghiên cứu đánh giá mối liên hệ giữa các yếu tố tự nhiên của khu vực với hiện tượng mất nước ao hồ và sụt giảm tầng nước ngầm. Ngoài ra còn xác định các nguyên nhân gây mất nước ao hồ và sụt giảm tầng nước ngầm khu vực hai xã nói trên; dự báo quy mô và xu hướng phát triển của hiện tượng sụt, mất nước... thông qua các phương pháp khảo sát thực địa, địa vật lý, khoạn lấy mẫu, thí nghiệm hiện trường...

Qua nghiên cứu của đề tài cho thấy, hiện tượng sụt giảm nước ngầm là do tuyến kênh dẫn nước của thủy điện A Lưới tạo một phễu hạ thấp mực nước dọc hai bên kênh dẫn; đồng thời đề ra giải pháp trước mắt cũng như lâu dài là chuyển đổi loại hình sử dụng đất (từ đất trồng lúa, đất mặt nước sang trồng cây lâu năm), chọn cây trồng hợp lý với tình trạng thiếu nước, nâng cấp các hồ chứa hiện có, bổ sung các hồ mới... Bên cạnh đó, lồng ghép công tác phòng tránh nguy cơ sụt mực nước với chiến lược phòng tránh thiên tai, trong đó có hạn hán khu vực ở xã Hồng Thượng, Phú Vinh (A Lưới).

 Minh Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP