Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

06/09/2021 - 18:45

Đề xuất giải pháp phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực

TTH.VN - Đó là nội dung của đề tài khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực (kinh tế sen, nấm và cây dược liệu) của tỉnh Thừa Thiên Huế" do Sở Khoa học và công nghệ (KHCN) tổ chức hội đồng tư vấn trực tuyến vào chiều 6/9.

Sản xuất giống nấm dạng dịch thể tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN, Sở KHCN

Ba đơn vị tham gia dự tuyển đề tài này là Trường đại học Nông lâm, Đại học Kinh tế (Đại học Huế) và Trung tâm Phát triển nông thôn-Saemaul Undong, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh.

Mục tiêu của đề tài là đánh giá được thực trạng về chuỗi giá trị và tiềm năng phát triển của sen Huế, nấm và các loại dược liệu trên địa bàn tỉnh; xây dựng 3 đề án cụ thể để phát triển kinh tế sen, nấm, dược liệu; trong đó làm rõ định hướng và giải pháp phát triển theo chuỗi giá trị. Bên cạnh đó đề tài sẽ nghiên cứu hỗ trợ, tư vấn xây dựng mô hình thí điểm để phát triển kinh tế các sản phẩm chủ lực trên cho 3 doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện...

Sen, nấm và cây dược liệu là các sản phẩm nông sản, dược liệu chủ lực có thế mạnh ở Thừa Thiên Huế. Tuy vậy, phần lớn đều phát triển nhỏ lẻ, phân tán, chưa có quy mô lớn và chưa có tác nhân quản trị chuỗi tương xứng với tiềm năng vốn có. Do vậy, cần tiếp cận đề tài trên để có các giải pháp đầu tư nâng cấp xây dựng chuỗi liên kết, tăng giá trị của các sản phẩm sen, nấm và dược liệu đưa chúng trở thành sản phẩm hàng hóa chủ lực, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Theo đánh giá của hội đồng, các đơn vị dự tuyển dịp này đã trình bày nội dung đáp ứng các yêu cầu mục tiêu đề tài đề ra. Qua thẩm định, đánh giá các điều kiện năng lực dự tuyển, hội đồng chọn giao Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế chủ trì triển khai dự án nói trên với thời gian 2 năm.

Tin, ảnh: Song Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP